Groots
natuurlijk genieten

Keizergans

Anser canagicus

De Keizergans is een bijzondere vogel die leeft in koude, noordelijke gebieden zoals Alaska en Siberië. Hij ziet eruit als een keizer van de Arctische wereld. Zijn kop en nek zijn opvallend wit, wat hem een koninklijke uitstraling geeft!

In de zomer, als de zon nooit ondergaat, kun je Keizerganzen zien rondwandelen op de toendra. Ze zoeken naar lekkere hapjes zoals gras, bessen en zeewier. Maar als de winter komt en het land bedekt is met sneeuw en ijs, vliegen ze naar warmere gebieden.

Keizerganzen zijn niet alleen mooi om te zien, maar ze zijn ook heel trouw aan hun familie. Ze blijven hun hele leven bij dezelfde partner en zorgen samen voor hun kuikens. Als het gevaar nadert, waarschuwen ze elkaar met luide roepen en zorgen ze ervoor dat iedereen veilig is.

De Keizergans is echt een keizerlijke bewoner van de noordelijke wildernis!

Keizerganzen worden wereldwijd beschermd door wetten en regelgeving vanwege hun kwetsbare populaties. De fascinerende en majestueuze vogel speelt een belangrijke rol in het Arctisch ecosysteem. Bedreigingen voor de soort zijn onder meer verstoringen van hun broedgebieden, de jacht en klimaatverandering

Keizergans vakantiepark Zevenbergen dieren dierenpark
Keizergans vakantiepark Zevenbergen dieren dierenpark

Bijzondere feiten

Kleine Kolonies

In de broedtijd vormen ze kleine kolonies, waar ze hun nesten bouwen op de grond, goed verstopt tussen de begroeiing.

Beschermd

Het is is een beschermde soort vanwege zijn beperkte leefgebied en de bedreigingen door klimaatverandering en menselijke activiteiten.

Lange Levensduur

Keizersganzen kunnen wel 20 jaar oud worden, wat behoorlijk oud is voor een wilde vogel!

Keizergans vakantiepark Zevenbergen dieren dierenpark
  • Bijzondere sier- en watervogels
  • Dieren geven het park een uniek karakter
  • Grootste vijver vol gekleurde vissen
Keizergans vakantiepark Zevenbergen dieren dierenpark
Keizergans vakantiepark Zevenbergen dieren dierenpark

Bijzondere feiten

Kleine Kolonies

In de broedtijd vormen ze kleine kolonies, waar ze hun nesten bouwen op de grond, goed verstopt tussen de begroeiing.

Beschermd

Het is is een beschermde soort vanwege zijn beperkte leefgebied en de bedreigingen door klimaatverandering en menselijke activiteiten.

Lange Levensduur

Keizersganzen kunnen wel 20 jaar oud worden, wat behoorlijk oud is voor een wilde vogel!

Keizergans vakantiepark Zevenbergen dieren dierenpark
  • Bijzondere sier- en watervogels
  • Dieren geven het park een uniek karakter
  • Grootste vijver vol gekleurde vissen