Groots
natuurlijk genieten

Afrikaanse Lepelaar

latalea alba

De Lepelaar herken je meteen aan zijn grappige, lange snavel die op een lepel lijkt! Deze vogel heeft ook lange poten waarmee hij door ondiep water kan waden. Met zijn platte snavel schept hij kleine visjes, kikkers en insecten uit het water. Het lijkt wel alsof hij zijn eigen lepel bij zich heeft om te eten!

Lepelaars wonen graag in moerassen en waterrijke gebieden. In het voorjaar kun je ze zien nestelen in grote kolonies, vaak samen met andere vogels. Hun nesten bouwen ze in bomen of rietvelden, en soms zelfs op de grond.

De jongen van de Lepelaar zijn eerst grijs en pluizig, maar als ze opgroeien, krijgen ze mooie witte veren net als hun ouders. Met hun sierlijke vleugels en lange hals zien ze er prachtig uit als ze door de lucht zweven. Lepelaars zijn niet alleen mooie vogels, maar ook heel bijzonder vanwege hun unieke manier van eten!

Veel Lepelaars zijn trekvogels en maken een lange reis tussen hun broedgebied en overwinteringsgebied. Sommige populaties reizen maar liefst duizenden kilometers tijdens hun migratie. Een indrukwekkende vogel met interessant gedrag en een fascinerend uiterlijk.

Afrikaanse Lepelaar vakantiepark Zevenbergen dieren dierenpark
Afrikaanse Lepelaar vakantiepark Zevenbergen dieren dierenpark

Bijzondere feiten

Koloniebroeders

Lepelaars nestelen vaak in grote groepen, samen met andere watervogels. Hun nesten bouwen ze in bomen, rietvelden of soms op de grond.

Vliegpatroon

Tijdens het vliegen strekken lepelaars hun nek en poten recht uit, wat hen een elegante verschijning geeft in de lucht.

Formaat

De Lepelaar heeft een lengte van ongeveer 80 tot 93 cm.

Afrikaanse Lepelaar vakantiepark Zevenbergen dieren dierenpark
  • Bijzondere sier- en watervogels
  • Dieren geven het park een uniek karakter
  • Grootste vijver vol gekleurde vissen
Afrikaanse Lepelaar vakantiepark Zevenbergen dieren dierenpark
Afrikaanse Lepelaar vakantiepark Zevenbergen dieren dierenpark

Bijzondere feiten

Koloniebroeders

Lepelaars nestelen vaak in grote groepen, samen met andere watervogels. Hun nesten bouwen ze in bomen, rietvelden of soms op de grond.

Vliegpatroon

Tijdens het vliegen strekken lepelaars hun nek en poten recht uit, wat hen een elegante verschijning geeft in de lucht.

Formaat

De Lepelaar heeft een lengte van ongeveer 80 tot 93 cm.

Afrikaanse Lepelaar vakantiepark Zevenbergen dieren dierenpark
  • Bijzondere sier- en watervogels
  • Dieren geven het park een uniek karakter
  • Grootste vijver vol gekleurde vissen